Projekt 1

Tkanina

Od czerwca 2016 roku POLONTEX S.A. z partnerami realizuje projekt międzynarodowy pn.:
"Innowacyjne apretury do powlekania lub napawania tkanin, przygotowujące pod druk cyfrowy atramentem pigmentowym, nakładane w jednostopniowym procesie PTP+FUN"

Partnerzy:
Partner krajowy: firma CottonBee
Partnerzy zagraniczni: firma CTF2000 i University College Ghent
Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2016 r. – 30 kwietnia 2018 r.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu M-ERA, NET Transnational Call 2015.
Numer umowy: M-ERA.NET/2015/01/2016
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2016/participating-countries-regions-call-2016

Głównym celem projektu jest: poprawa jakości wydruków (rozdzielczość, zakres skali kolorów, wyrazistość), poprawa trwałości finalnego wydruku (podwyższenie odporności na ścieranie na sucho i mokro) oraz możliwość dodania właściwości funkcyjnych (odporność na ogień, działanie antybakteryjne, podwyższona odporność na zabrudzenia).
W zakresie poprawy jakości i trwałości założeniem projektu jest uzyskanie apretur podwyższających trwałość i jakość wydruku, oraz opracowanie procesu technologicznego pozwalającego na efektywne i ekonomiczne wdrożenia wypracowanych rozwiązań w skali przemysłowej i półprzemysłowej.

Firma Polontex S.A. zakupiła w ramach projektu
Maszynę wytrzymałościową o maksymalnej sile obciążenia 5kN z cyfrowym systemem sterującym.
Jest to nowoczesna maszyna do przeprowadzania badań wytrzymałościowych tkanin, takich jak: wyznaczenie siły rozdzierania oraz wyznaczenie maksymalnej siły przy rozciąganiu. W projekcie jest to niezbędne urządzenie do badania wytrzymałości tkanin po nałożeniu apretury, którą opracowują nasi zagraniczni Partnerzy z CTF2000
i University College Ghent. Pracownicy naszego laboratorium zakładowego zostali przeszkoleni z zakresu obsługi tego urządzenia i wykonali już pierwsze próby.

Zakup współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M_ERA.NET Transnational Call 2015.

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa