• PlPolski
    • EnEnglish
    • DeDeutsch
    • RuРусский

Archiwum

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

Szanowni Państwo, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, wprowadziliśmy pewne ograniczenia na terenie naszego przedsiębiorstwa. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności Archiwum wstępnie na okres 2 tygodni tj. do 27 marca 2020 roku. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.
#zostańwdomu

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej

Do zadań Archiwum należy prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – art. 51 tej ustawy.
Archiwum po uzyskaniu wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Sląskiego – pod numerem 50, prowadzi działalność usługową, w ramach której przechowuje dokumentację osobową i płacową Częstochowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „CEBA”, wydaje odpisy i kopie z tej dokumentacji, dokonuje jej konserwacji.

Archiwum zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) wydaje uwierzytelnione kopie lub odpisy z przechowywanej dokumentacji wyłącznie na pisemny wniosek uprawnionej instytucji lub osoby prywatnej, opatrzony własnoręcznym podpisem.

I. Lokalizacja Archiwum: Polontex S.A., ul. Rejtana 25, 42 – 202 Częstochowa.
II. Dane kontaktowe:
Archiwista: Tatiana Więdłocha.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.

Telefon:

34/ 369 21 12, 34/ 369 22 68

E-mail:

archiwum@polontex.com.pl

Strona:

www.polontex.com.pl

III. Zasady udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej:

1. Zarządzanie dokumentacją:
Regulamin świadczenia usług przez POLONTEX S.A. w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania (w załączniku).
2. Formularze:
Wniosek o wydanie kopii lub odpisu dokumentacji (w załączniku),
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania dokumentacji kadrowo-płacowej z Archiwum Zakładowego ( w załączniku).
3. Cennik opłat pobieranych za sporządzenie odpisu lub kopii z dokumentacji osobowo – płacowej. (w załączniku).