Historia

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

135 LAT TRADYCJI WŁÓKIENNICZEJ

Historia firmy „Polontex” S.A. jest związana z rozwojem przemysłu włókienniczego w Częstochowie.

Zapraszamy w podróż

1883
W osadzie Ostatni Grosz Władysław Edward Kronenberg, rozpoczyna budowę fabryki wyrobów lniarskich „Błeszno”

1885
Karol Ditrich wykupuje, rozbudowuje i przekształca w zakłady produkujące przędzę i tkaninę jutową. Liczba osób zatrudnionych wynosi 980. Fabryka wchodzi w skład Towarzystwa Zakładów Żyrardowskich „Hielle-Dittrich”

1890
Fabrykę, z 3200 wrzecionami oraz 160 krosnami tkackimi, kupuje francuska spółka akcyjna Societe Textile „La Czenstochovienne” (Towarzystwo Przędzalnicze „Częstochowianka”) z siedzibą w Roubaix.

1901
Spółka rozbudowuje fabrykę i uruchomia zakład bawełniany z 35000 wrzecion, 225 krosnami, farbiarnią i wykończalnią.

1910
Towarzystwo Przędzalnicze „Częstochowianka” buduje przędzalnię bawełny z 36 000 wrzecion oraz tkalnię.

1912 - 1914
Fabryka zatrudnia 6000 robotników, posiada już 550 krosien, 92000 wrzecion, warsztaty mechaniczne, magazyny surowców i artykułów technicznych, trzy kotłownie o 17 kotłach, własną elektrownię, cztery maszyny parowe o sile 3500 KM, dwie turbiny o mocy 6000 KM, pięć domów dla urzędników oraz 10 domów dla robotników. Jest to największa w mieście i jedna z największych fabryk w Kongresówce.

1914 – 1918
I wojna Światowa – fabryka zostaje unieruchomiona.

1920
Dzierżawa fabryki Spółce Akcyjnej „Societe Fermiere de La Czenstochovienne”.

1926 - 1929
Fabryka zatrudniała 6000 robotników, 70% zespołu stanowią kobiety.

1930 - 1939
Właścicielem fabryki zostaje „Societe Textile La Czenstochovienne”. Zatrudnia 1439 osób.

1939 - 1945
Okres okupacji. Fabryka znajduje się pod niemieckim zarządem komisarycznym. Produkuje wyroby jutowe i bawełniane, rozpoczyna także produkcję wyrobów papierowych. Rynkiem zbytu jest Generalna Gubernia i Rzesza Niemiecka, a najważniejszym odbiorcą wojsko i Centrala Rolnicza.

1945
16 stycznia 1945 roku Częstochowa zostaje wyzwolona. Dla fabryki to początek nowego, w lutym rusza praca pierwszych krosien i przędzarek.

1946
W wyniku połączenia „Societe Textile la Czenstochowienne", Zakładów Włókienniczych A. Hermana, Towarzystwa Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni w Zawierciu powstają Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Częstochowie. Tym samym fabryka zostaje upaństwowiona.

1952 – 1967
Zawieszenie produkcji wyrobów jutowych. Odtąd działania skupiają się wyłącznie na przerobie włókien bawełnianych i bawełnopodobnych. Modernizacja wydziałów przędzalni i tkalni, która przyczynia się do wprowadzenia mieszanek bawełny z włóknami sztucznymi.

1974
Zakłady przyjmują nazwę "Częstochowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego CEBA im. Z. Modzelewskiego". Sprowadzono do "Ceby" maszyny zakupione w ZSRR. Cz.Z.P.B. "Ceba" produkują przędzę bawełnianą oraz tkaniny bawełniane-surowe i gotowe. "Ceba" zatrudnia 3958 pracowników.

1981 - 1982
Modernizacja wydziału przędzalni. Zainstalowano dwa zespoły trzepalnicze, nowe zgrzeblarki, przędzarki oraz rozciągarki.

1989
Zmiany gospodarcze i polityczne roku 1989 powodują zerwanie dotychczasowych więzi kooperacyjnych z krajami byłej RWPG i ZSRR, co doprowadza do dramatycznego ograniczenia produkcji i utracenia równowagi finansowej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji do bankructwa.

1990 - nadal
Powstaje firma Polontex. Po wykupieniu terenów produkcyjnych zakładów CEBA, podjęto szereg działań remontowych i inwestycyjnych, których głównym celem jest kontynuacja 135-letniej tradycji przemysłu włókienniczego w Częstochowie.