Opracowanie innowacyjnej platformy organizacji produkcji i projektowania w zakresie interakcyjnej komunikacji z klientami

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

Projekt

Od października 2016 roku Polontex S.A. realizuje projekt unijny pt.:
„Opracowanie innowacyjnej platformy organizacji produkcji i projektowania w zakresie interakcyjnej komunikacji z klientami”.

Cele projektu:
Celem projektu jest realizacja nowego procesu planowania produkcji w oparciu o pozyskanie i realizację zamówień klienta.
Sposób realizacji tego procesu wymaga rozwoju interfejsu aplikacji webowej, który umożliwi komunikację klienta z systemem produkcyjnym w firmie oraz aplikację, która umożliwi zarządzanie zamówieniami klienta w procesie produkcyjnym bezpośrednio na wydziale produkcyjnym.

Planowane efekty:
Planowane efekty projektu to opracowanie: rozwiązań procesowych umożliwiających automatyzację procesu zamawiania zindywidualizowanych zleceń, a także co istotne ich realizacji. Z punktu widzenia rynkowego opracowanie platformy IPOPiP umożliwi uzyskanie innowacyjnego rozwiązania dla klientów zarówno b2b I b2c w obszarze realizacji zamówień klientów.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.05.2019 r.
Numer umowy: POIR.01.02.00-00-0055/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

Błąd ładowania pliku