• PlPolski
  • EnEnglish
  • DeDeutsch
  • RuРусский

Oferty pracy

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

OBECNIE REKRUTUJEMY

 • POLONTEX S.A. Oddział Energetyczny w Częstochowie ul. Rejtana 29E zatrudni :

  INŻYNIERA ELEKTROENERGETYKA

  Opis stanowiska: Nadzór nad eksploatacją urządzeń i systemów elektroenergetycznych. Nadzór i kontrola prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń infrastruktury energetycznej oraz prowadzenie ich konserwacji i napraw. Prowadzenie racjonalnej gospodarki energią elektryczną
  Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia w zakresie eksploatacji grupa 1 do 1kV lub powyżej 1kV.
  Kontakt: tel. 665 000 126, e-mail: kadry@polontex.com.pl

 • POLONTEX S.A. Oddział Energetyczny w Częstochowie ul. Rejtana 29E zatrudni :

  ELEKTROMONTERÓW

  Opis stanowiska: ogólny zakres obowiązków dla pracownika na stanowisku elektromontera stacji wysokiego napięcia. Wykonywanie pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 typ E.
  Wymagania: wykształcenie średnie techniczne, uprawnienia w zakresie eksploatacji grupa 1 do 1kV lub powyżej 1kV.
  Kontakt: tel. 665 000 126, e-mail: kadry@polontex.com.pl

 • POLONTEX S.A. Oddział Energetyczny w Częstochowie ul. Rejtana 29E zatrudni :

  PALACZA KOTŁÓW PAROWYCH

  Wymagnia: uprawnienia do obsługi kotłów parowych typu E - GR.2, mile widziane doświadczenie w zawodzie palacza kotłów parowych. 
  Kontakt: tel. 665 000 126, e-mail: kadry@polontex.com.pl

 • POLONTEX S.A. Oddział Energetyczny w Częstochowie ul. Rejtana 29E zatrudni :

  INŻYNIERA ZE SPECJALNOŚCIĄ GOSPODARKA CIEPLNA LUB POKREWNĄ

  Opis stanowiska: nadzór nad eksploatacją sieci i urządzeń cieplnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, sprężonego powietrza, konserwacją i naprawami.
  Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia w zakresie eksploatacji grupa G2 - mile widziane, znajomość zagadnień sektora energetycznego, w tym ciepłowniczego. 
  Kontakt: tel. 665 000 126, e-mail: kadry@polontex.com.pl

 • POLONTEX S.A. Oddział Produkcyjno - Usługowy w Częstochowie ul. Rejtana 33 zatrudni :

  HANDLOWCA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  Kontakt: tel. 34 369 20 70, e-mail: kadry@polontex.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI
W POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE

 • Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (RODO) w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.
 • Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ,,Administrator” lub „ADO”) gromadzonych na potrzeby rekrutacji jest POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ TEKSTYLIA W CZĘSTOCHOWIE, kod pocztowy 42–202 Częstochowa, ul. Rejtana 21A, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000094612, NIP 577 00 09 643, REGON 150916961.
 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przewidywane kategorie odbiorców danych:
  pracownicy Działu Kadr i Ubezpieczeń Społecznych firmy Galtex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju, kod pocztowy 42 – 360, ul. 3 Maja 128, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000116112, NIP 577-000-23-51, REGON 150258481 świadczącej na rzecz Administratora usługi kadrowo-księgowe oraz kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie do celów i na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, w okresie trwania rekrutacji maksymalnie 30 dni oraz do 30 dni od jej zakończenia. Po tym okresie dane zostaną zniszczone.