• PlPolski
    • EnEnglish
    • DeDeutsch
    • RuРусский

Oferty pracy

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI W POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ TEKSTYLIA
W CZĘSTOCHOWIE

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (RODO)
w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej ,,Administrator” lub „ADO”) gromadzonych na potrzeby rekrutacji jest POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ TEKSTYLIA W CZĘSTOCHOWIE, kod pocztowy 42–202 Częstochowa, ul. Rejtana 21A, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000094612, NIP 577 00 09 643, REGON 150916961.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Działu Kadr
i Ubezpieczeń Społecznych firmy Galtex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju, kod pocztowy 42 – 360, ul. 3 Maja 128, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000116112, NIP 577-000-23-51, REGON 150258481 świadczącej na rzecz Administratora usługi kadrowo-księgowe oraz kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie do celów
i na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, w okresie trwania rekrutacji maksymalnie 30 dni oraz do 30 dni od jej zakończenia. Po tym okresie dane zostaną zniszczone.

OBECNIE POSZUKUJEMY: OPERATORA MASZYN WYKOŃCZALNICZYCH

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres e-mail: polontex@polontex.com.pl