• PlPolski
    • EnEnglish
    • DeDeutsch
    • RuРусский

Z czym się wiąże dystrybucja energii elektrycznej dla celów biurowo-przemysłowych?

poniedziałek, luty 28, 2022 - 00:00
Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

Energia elektryczna to jedna z podstawowych potrzeb wszelkich firm, w tym biur i zakładów produkcyjnych. Jest towarem wytwarzanym, będącym przedmiotem handlu. Dystrybucja energii odbywa się za pomocą sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Dystrybutor odpowiada za jakość i ciągłość dostaw energii. Sieci niskiego napięcia doprowadzają do odbiorców prąd o napięciu 220 V. 

Na co zwrócić uwagę wybierając grupę taryfową dla firmy?

Dostarczana energia opłacana jest przez odbiorcę według stawek dla grupy taryfowej, do której należy. Grupy taryfowe zróżnicowane są według kilku kryteriów. Są nimi: poziom napięcia, moc umowna, system rozliczeń i liczba rozliczeniowych stref czasowych. W przypadku firm, które mają duże zużycie energii, najważniejszą kwestią jest moc umowna. Oznacza ona ilość prądu, na którą odbiorca ma zapotrzebowanie w danym momencie. Ważne jest, aby odpowiednio ocenić zużycie mocy. W przypadku, gdy pobierana moc przewyższa moc umowną, płaci się karę.
Drugą ważną kwestią są strefy czasowe, których są dwa rodzaje. Pierwsza z nich jest częścią doby, w której energia elektryczna ma inną cenę. Druga z nich to dni wolne od pracy. W nocy energia może być tańsza niż w ciągu dnia.

Jakie są oznaczenia grup taryfowych?

Dystrybucję energii należy dostosować tak, by było to, jak najbardziej opłacalne dla zakładu. Grupy taryfowe oznaczane są ciągiem liter i cyfr. Pierwszy znak jest literą oznaczającą poziomy napięcia. Litera C oznacza napięcie niskie, z którego korzystają najczęściej producenci i firmy handlowe. Litera B symbolizuje napięcie średnie, przeznaczone dla średnich i małych firm produkcyjnych. Litera A, oznacza napięcie wysokie, wykorzystywane przez duże przedsiębiorstwa.
Drugi znak jest cyfrą, oznaczającą moc umowną. Cyfra 1 oznacza zapotrzebowanie na moc nie wyższą niż 40 kW, z kolei cyfra 2 to moc wyższa niż 40 kW.
Trzeci znak to cyfra oznaczająca ilość stref czasowych.
Czwartym znakiem oznaczony jest sposób podziału doby na strefy czasowe. Litera „b” to podział na strefę nocną i dzienną, litera „a” podział na strefę szczytową i poza szczytową, z kolei litera „w”, to strefa weekendowa.