• PlPolski
    • EnEnglish
    • DeDeutsch
    • RuРусский

Wyłączenia

Wyłączenia planowane i awarie

POLONTEX S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) nie mający bezpośredniego połączenia z Operatorem Sieci Przesyłowych (OSP) jest systemem zależnym od nadrzędnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) TAURON Dystrybucja i wszelkie planowane wyłączenia oraz awarie w sieci TAURON Dystrybucja maja bezpośrednie oddziaływanie na sieć POLONTEX S.A.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego dokładają wszelkich starań aby zapewnić ciągłość dostaw energii do swoich Odbiorców. Jednak czasami zdarzają się przerwy w dostawie energii elektrycznej i nie zawsze takie przerwy związane są z awarią sieci energetycznej.

  • Przerwy planowane w dostawie energii elektrycznej najczęściej spowodowane są pracami modernizacyjnymi sieci, konserwacją stacji transformatorowych lub budową nowych przyłączy. Odbiorca o takich planowanych działaniach jest powiadamiany z wyprzedzeniem.
  • Awaria sieci energetycznej jest zdarzeniem nagłym, którego zaistnienia nie można zaplanować. Najczęstszą przyczyną awarii są ekstremalne warunki atmosferyczne powodujące zerwanie linii energetycznych takie jak burza, silne wiatry, intensywne opady śniegu i szadź, przewrócone drzewo. Do awarii sieci energetycznych dochodzi również poprzez czynnik ludzki tj.: kradzież przewodów z sieci, prace budowlane.
  • Awarie instalacji w budynkach Odbiorców najczęściej spowodowane są zadziałaniem wkładek bezpiecznikowych.

Zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do Odbiorców dla obszaru dystrybucyjnego POLONTEX S.A:

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla sieci POLONTEX S.A. za rok 2024