Odział Energetyczny

Producent firanek i tkanin dekoracyjnych - Polontex | Częstochowa

Oddział Energetyczny POLONTEX S.A. to wyspecjalizowana jednostka, zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej oraz doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Ważna informacja :

Maksymalna cena prądu w 2023 roku 

4 listopada 2022 roku weszła w życie „Ustawa z dnia 27 października 2022 r., o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku”.

Cena prądu w 2023 roku dzięki niej nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie.

Zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców określa powyższa Ustawa.

Oświadczenie do pobrania w linku poniżej.

 INFORMACJA DLA ODBIORCÓW W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

POLONTEX S.A. w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym obniża wyliczoną kwotę należności o kwotę równą 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r., na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 i 1785) dla grupy taryfowej G11 (0,4140 zł/kWh), oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej

 

Oddział Energetyczny POLONTEX S.A. oferuje także usługi w zakresie:

  • naprawy, konserwacji, montażu, remontów, kontroli pomiarowej - urządzeń elektrycznych i energetycznych,
  • montażu, naprawy i remontów - maszyn i urządzeń mechanicznych,
  • obróbki i regeneracji mechanicznej - metalowych elementów maszyn i urządzeń,
  • spawania, robót murarskich, tynkarskich, posadzkarskich, stolarskich i dekarskich.
     

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Chętnie realizujemy zadania nieszablonowe. Traktujemy je jak ciekawe i rozwijające nas samych wyzwania.

Zachęcamy do kontaktu:
Jan Fedkowicz
Dyrektor Oddziału Energetycznego
+48 665 000 162
email: oenergetyczny@polontex.com.pl
Grzegorz Polak
+48 665 000 126

Adres do korespondencji
POLONTEX S.A. Oddział Energetyczny
ul. T. Rejtana 29E
42-202 Częstochowa