Zasady korzystania z witryny


Podstawowe informacje o witrynie polontex

Przez określenie "witryna polontex" rozumie się treści udostępnione pod adresem www.polontex.com.pl. Witryna polontex jest własnością firmy Polontex S.A. z siedzibą w Poraju Zakład Produkcyjny w Częstochowie (zwanej dalej Polontex S.A.). Prawa autorskie do treści witryny polontex są własnością firmy Polontex S.A.

Wykorzystanie znaków "polontex" lub ich przeróbek jest surowo zabronione (poza przypadkami, w których Polontex S.A. wyraźnie udzielił zgody na piśmie).

Nazwy innych produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

 

Dozwolone i niedozwolone wykorzystywanie witryny oraz własność zawartości witryny.

Zawartość witryny oraz dowolny jej fragment stanowi własność firmy Polontex S.A. lub jej dostawców treści i technologii oraz jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami.

Firma Polontex S.A. upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie dla potrzeb prywatnych, informacyjnych i nie komercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Materiałów i treści umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest wykorzystywanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały zawarte w witrynie "polontex" są chronione prawami autorskimi i jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie znaków handlowych, praw autorskich i innych praw własności, a także prawa cywilnego i karnego.
 

Zawartość witryny

Pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu dokładności informacji znajdujących się w witrynie "polontex", dokumenty i grafika publikowane w ramach tej witryny mogą zawierać nieścisłości lub błędy drukarskie. Firma Polontex S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w witrynie. Utrudnienia lub ewentualne straty poniesione przez użytkownika, wynikające z aktualizacji treści i/lub funkcjonalności witryny nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony użytkownika.

Polontex S.A. nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczona jest witryna "polontex", które to nieprawidłowe działanie mogłoby skutkować nieprawidłowością treści zawartej w podanej informacji.
 

Linki do witryny i z witryny

Witryna "polontex" może zapewniać dostęp (link) do witryn stron trzecich. Treści i nazwy witryn stron trzecich są własnością stron trzecich. Firma Polontex S.A. nie sprawdza dokładności ani wiarygodności wszelkich informacji zawartych w witrynach stron trzecich, do których jest możliwy dostęp za pośrednictwem witryny "polontex" lub zawartych w niej łączy oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w witrynach osób trzecich. Zamieszczenie przez Polontex S.A. w witrynie "polontex" linków do witryn stron trzecich służy wyłącznie wygodzie i nie oznacza popierania przez Polontex S.A. drugiej witryny ani żadnych powiązań z operatorami owej witryny.

Przed utworzeniem jakiegokolwiek linku do witryny "polontex" należy uzyskać pisemną zgodę operatora. Wszelkie odnośniki do witryny "polontex" muszą być zgodne z "Zasadami tworzenia odnośników do witryny polontex" i odpowiednimi przepisami prawnymi (w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przesłanie zapytania na adres polontex@sa.polontex.com.pl). Dozwolone linki do witryny "polontex" muszą odsyłać do strony głównej witryny oraz wyjaśniać, że niniejsza witryna i jej zawartość są niezależne od witryny www zawierającej łącze i że właścicielem i/lub operatorem witryny "polontex" jest firma Polontex S.A.

Na żądanie osoby reprezentującej witrynę "polontex" i/lub firmę Polontex S.A. osoba, która umieściła link do witryny "polontex" lub jakąkolwiek treść pochodzącą z witryny "polontex" zobowiązana jest do ich natychmiastowego usunięcia. Żądanie usunięcia nie wymaga uzasadnienia a fakt usunięcia linku czy jakiejkolwiek innej informacji pochodzącej z witryny "polontex" nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony osoby zobowiązanej do usunięcia linku lub treści.
 

Ogłoszenia i reklamy

Polontex S.A. może umieszczać w witrynie "polontex" ogłoszenia i reklamy osób trzecich. Wszelka korespondencja i działania biznesowe, udział w promocjach reklamodawców innych niż Polontex S.A., a znalezionych w witrynie "polontex" lub za jej pośrednictwem w tym dotycząca płatności i dostaw odnośnych towarów i usług, wszelkich innych terminów, warunków, gwarancji i danych związanych z tymi działaniami mają miejsce wyłącznie pomiędzy użytkownikiem i danym reklamodawcą. Polontex S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty jakiegokolwiek rodzaju wynikłe z takich działań lub z obecności w witrynie "polontex" reklamodawców nie związanych z firmą Polontex S.A.