Projekt 2                                                          Projekt IPOPiP                                                          

 

                                                                                                                   

 

 

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Polontex S.A.

 

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnej platformy organizacji produkcji i projektowania w zakresie

interakcyjnej komunikacji z klientami”.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest realizacja nowego procesu planowania produkcji w oparciu o pozyskanie i realizację zamówień klienta.

Sposób realizacji tego procesu wymaga rozwoju interfejsu aplikacji webowej, który umożliwi komunikację klienta z

systemem produkcyjnym w firmie oraz aplikację, która umożliwi zarządzanie zamówieniami klienta w procesie

produkcyjnym bezpośrednio na wydziale produkcyjnym.

 

 

Planowane efekty:

Planowane efekty projektu to opracowanie: rozwiązań procesowych umożliwiających automatyzację procesu zamawiania

zindywidualizowanych zleceń, a także co istotne ich realizacji. Z punktu widzenia rynkowego opracowanie platformy

IPOPiP umożliwi uzyskanie innowacyjnego rozwiązania dla klientów zarówno b2b I b2c w obszarze

realizacji zamówień klientów.

 

 

Wartość projektu (całkowita): 2 344 881,57 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 982 802,70 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.05.2019 r.

Numer umowy: POIR.01.02.00-00-0055/16

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

                                                                                                                                                                                

 

Zapytanie ofertowe 1                                                                                         Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

                                                                                                                                                                               
 

Zapytanie ofertowe 2                                                                                       Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

                                                                                                                                                                               

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy                                              Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

                                                                                                                                                          Załącznik nr 1