Projekt 2                                                          Projekt IPOPiP                                                          

 

                                                                                                                   

 

 

 

Firma Polontex S.A. realizuje projekt pn.:
„Opracowanie innowacyjnej platformy organizacji produkcji
i projektowania w zakresie interakcyjnej komunikacji z klientami”
Wartość projektu wynosi: 2.344.881,57 PLN
wartość dofinansowania: 982.802,70 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.05.2019 r.
Numer umowy: POIR.01.02.00-00-0055/16
Celem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych dotyczących oprogramowania,
umożliwiających automatyzację procesu zamawiania zindywidualizowanych zleceń i ich realizację.
Planowanym efektem będzie uzyskanie innowacyjnego rozwiązania dla klientów zarówno b2b i b2c w obszarze realizacji zamówień.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

                                                                                                                                                                                                         

 

Zapytanie ofertowe 1                                                                                                 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

                                                                                                                                                                                                         

 

Zapytanie ofertowe 2                                                                                                    Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

                                                                                                                                                                                                         

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy                                                    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1