Projekt 1                                                        Projekt PTP+FUN                                                        

 

 

                                        

                                                                                                                                                                               

                                               

Firma Polontex S.A. realizuje projekt międzynarodowy pn.:

"Innowacyjne apretury do powlekania lub napawania tkanin, przygotowujące pod druk cyfrowy atramentem pigmentowym, nakładane w jednostopniowym procesie PTP+FUN"

Partnerzy:

Partner krajowy: firma CottonBee

Partnerzy zagraniczni: firma CTF2000 i University College Ghent

Wartość projektu wynosi: 1.262.542,70 PLN

Wartość dofinasowania: 624.385,73 PLN

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2016 r. – 30 kwietnia 2018 r.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu M-ERA, NET Transnational Call 2015.

Numer umowy: M-ERA.NET/2015/01/2016

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2016/participating-countries-regions-call-2016

Głównym celem projektu jest: poprawa jakości wydruków (rozdzielczość, zakres skali kolorów, wyrazistość), poprawa trwałości finalnego wydruku (podwyższenie odporności na ścieranie na sucho i mokro) oraz możliwość dodania właściwości funkcyjnych (odporność na ogień, działanie antybakteryjne, podwyższona odporność na zabrudzenia).

W zakresie poprawy jakości i trwałości założeniem projektu jest uzyskanie apretur podwyższających trwałość i jakość wydruku, oraz opracowanie procesu technologicznego pozwalającego na efektywne i ekonomiczne wdrożenia wypracowanych rozwiązań w skali przemysłowej i półprzemysłowej.

 

                                                                                                                                                                               
 

 

Firma Polontex S.A. zakupiła na potrzeby realizacji projektu

Maszynę wytrzymałościową o maksymalnej sile obciążenia 5kN z cyfrowym systemem sterującym.

 

Jest to nowoczesna maszyna do przeprowadzania badań wytrzymałościowych tkanin, takich jak: wyznaczenie  siły rozdzierania oraz  wyznaczenie  maksymalnej  siły  przy rozciąganiu. W projekcie jest to niezbędne urządzenie do badania wytrzymałości tkanin po nałożeniu apretury, którą opracowują nasi zagraniczni Partnerzy z CTF2000
i University College Ghent.

Pracownicy naszego laboratorium zakładowego zostali przeszkoleni z zakresu obsługi tego urządzenia i wykonali już pierwsze próby.

 

 

 

Zakup współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach programu M_ERA.NET Transnational Call 2015

 

                                                                                                                                                                              

 

Zapytanie Ofertowe 1                                                                                  Ogłoszenie 1

 

                                                                                                                                                                               
 

                                 Zapytanie Ofertowe 2

                                                                                                                                         

 

Zapytanie Ofertowe 3                                                                                    Ogłoszenie 3

                                                                                                                                         

                                                                                  

                                Zapytanie Ofertowe 4

                                                                                                                                         

 

Zapytanie Ofertowe 5                                                                                        Załącznik 5

                                                                                                                                         

 

Zapytanie Ofertowe - maszyna wytrzymałościowa                             Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
                                                                                                         Ogłoszenie o wyborze oferty

                                                                                                                                         

 

Informacje projektowe                                                                                    Artykuł prasowy

 

                                                                                                                                         

 

Zapytanie Ofertowe 6                                                                                  Ogłoszenie 6