Sprzedaż energii elektrycznejZ dniem 01.05.2014 Polontex SA rozpoczął działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży
energii elektrycznej zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia
koncesji nr DEE/319/21860/W/OKA/2013/RZ oraz OEE/751/21860/W/OKA/2013/RZ.
Przedsiębiorstwo energetyczne Polontex SA uzyskało zatwierdzenie taryfy dla usług dystrybucji energii
elektrycznej nr OKA-4211-7(6)/2014/21860/I/AM decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
08 kwietnia 2014 r. W ramach oferty dzierżawy powierzchni na działalność produkcyjną,
Polontex SA wykonuje przyłącza elektryczne n/n o mocy do 1000kVA
oraz instalacje wewnętrzne zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
Oprócz w/w Polontex SA świadczy usługi w zakresie napraw, konserwacji, montażu, remontów
i kontrolno-pomiarowym urządzeń elektrycznych i energetycznych
oraz świadczy usługi w zakresie realizacji robót mechanicznych: montaże, naprawy i remonty
mechaniczne maszyn i urządzeń, usługi obróbki i regeneracji mechanicznej metalowych elementów
maszyn i urządzeń, prace spawalnicze. Polontex SA realizuje również prace budowlane w zakresie
wykonawstwa: robót murarskich, tynkarskich, posadzkarskich, stolarskich i dekarskich.
 
Kontakt: 34 363 28 52 - całą dobę
34 369 20 50  
 
Taryfa dla usług dystrybucji Polontex S.A..pdf - pobierz pdf
Taryfa Sprzedawcy Energii Elektrycznej Polontex S.A. - pobierz pdf
Wzór umowy kompleksowej - pobierz pdf
 
Wniosek Zgłoszenie Zmiany Sprzedawcy - pobierz pdf
Zasady zmiany sprzedawcy - pobierz pdf
 
Generalna Umowa Dystrybucji
Generalna Umowa Dystrybucji wzór - pobierz pdf
 
- Załącznik nr 1.pdf
- Załącznik nr 2.pdf
- Załącznik nr 3.pdf
- Załącznik nr 4.pdf
- Załącznik nr 5.pdf
 

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.pdf

- arkusz aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.pdf

- Wniosek o przyłącznie.pdf

- Wzór Umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.pdf

- Ogólne warunki Umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.pdf

 

Informacja o przyłączaniu źródeł powyżej 1kV.pdf

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.pdf

Wykaz sprzedawców energii elektrycznej.pdf

Sprzedawca zobowiązany na rok 2018.pdf

 

e-mail:
wpachol@polontex.com.pl
gpolak@polontex.com.pl